Pokłon Trzech Króli

W środę, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Po Mszach św. pobłogosławimy kadzidło i kredę, które będzie można zabrać do domu. Zachęcamy do oznaczenia drzwi naszych mieszkań napisem C+M+B 2021 na znak przyjęcia objawiającego się nam Zbawiciela i do wspólnej modlitwy - w miejsce tradycyjnej "kolędy", która w tym roku nie może się odbyć.


MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W NOWYM ROKU DLA CAŁEJ RODZINY

KOLĘDA A.D. 2021

Przed rozpoczęciem modlitwy w domu przygotowuje się krzyż, świece, Pismo Święte oraz wodę święconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie wyznaczona osoba (np. ojciec rodziny) rozpoczyna modlitwę słowami:

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen

Następnie należy zapalić świece. Po zapaleniu wypowiada się słowa:

P: Światło Chrystusa.

W: Bogu niech będą dzięki.

Następuje śpiew kolędy. Po odśpiewaniu kolędy należy odczytać słowa z Księgi Liczb. Lb 6, 24-26

Czytanie z Księgi Liczb

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.

P: Oto słowo Boże.

Następuje Modlitwa Powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest również, by dodać intencje ważne dla rodziny.

P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

Dzieciątko Jezus, błogosław naszej rodzinie, aby trwała w miłości, jedności i pokoju.

W: Błogosław nam Jezu.

- Dzieciątko Jezus, błogosław naszym dzieciom, obdarzaj je mądrością, żeby ich życiowe wybory były zgodne z Twoją Świętą wolą. Błogosław nam Jezu.

- Dzieciątko Jezus, błogosław nasz dom, aby czuwali nad nami Twoi święci Aniołowie i strzegli nas na wszystkich naszych drogach. Błogosław nam Jezu.

- Dzieciątko Jezus, błogosław i uzdrawiaj wszystkich chorych, dodawaj im siły i cierpliwości w znoszeniu cierpienia. Błogosław nam Jezu.

- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim samotnym i bezdomnym, aby znaleźli pomoc i schronienie w Twoim sercu i w sercach swoich braci. Błogosław nam Jezu.

- Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim, którzy noszą w sobie ból po stracie bliskich. Niech w Twoim kochającym sercu odnajdą pocieszenie i wiarę, że życie w Tobie zmienia się, ale nigdy się nie kończy. Błogosław nam Jezu.

- Dzieciątko Jezus, błogosław rodzinom zagrożonym rozpadem. Pokaż im ścieżki pojednania i spraw, żeby na nowo odnaleźli zagubioną miłość i pokój serca. Błogosław nam Jezu.

- Dzieciątko Jezus, błogosław nam na każdy dzień 2021 roku, aby Bóg rodził się w nas przez Eucharystię i otwartość na drugiego człowieka. Błogosław nam Jezu.

P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

W: Ojcze nasz...

P: Módlmy się.

Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na naszą Rodzinę i nasz dom (nasze mieszkanie) swoją łaskę, aby w nich trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna miłość i dobroć oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszą Rodziną, domem (mieszkaniem) i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz przybywają. Teraz i na wieki wieków.

W: Amen.

Można zaśpiewać kolędę

:: MODLITWA ZA ZMARŁYCH ::

Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się modlimy.

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W: Amen.

P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.

W: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno, chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

:: ZAKOŃCZENIE ::

Na zakończenie prowadzący mówi:

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego.

W: Amen.

(wszyscy czynią znak Krzyża wodą święconą). Rodzice mogą pobłogosławić indywidualnie swoje małe dzieci, czyniąc znak krzyża na czole.

Po nabożeństwie można wspólnie zaśpiewać kolędy i pastorałki. Na drzwiach należy zapisać kredą: C+M+B 2021


Data 4.01.2021
Wielkość pliku 110.94 KB
Pobieranie 43