"Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa"

(Św. Hieronim)


Ideą Kręgu Biblijnego jest wspólnotowe poznawanie Pisma Świętego pod okiem kapłana. Uczymy się uważnie czytać i właściwie interpretować teksty biblijne.

Zapraszamy. Spotykamy się w każdą środę o godzinie 19.30 w kawiarence.