Jesteśmy wspólnotą charyzmatyczno-ewangelizacyjną, która powstała z ogromnego pragnienia serc wielu osób, którzy spotkali na swej drodze Chrystusa i doświadczyli Jego miłości. Wspólnotę tworzą ludzie, którym ciągle towarzyszy pragnienie głębszego poznawania Jezusa, zbliżania się do serca Boga Ojca w Duchu Świętym.

Na naszych spotkaniach kroczymy drogą formacji duchowej razem z naszym księdzem opiekunem. Karmimy się słowem Bożym rozważając Ewangelię, karmimy się Ciałem Chrystusa podczas Mszy św. wspólnotowych. Razem stajemy w modlitwie uwielbienia, wysławiając święte Imię Boga. W naszej drodze z Jezusem, posługujemy modlitwą wstawienniczą – modląc się nad innymi.

Naszym charyzmatem jest ewangelizacja, stąd pełnimy służbę – przede wszystkim w naszej parafii – na Kursie Alpha dla dorosłych i dla młodzieży oraz na Kursie Beta. Podejmujemy posługę uwielbienia również na Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie fizyczne i duchowe.  

Spotykamy się raz w tygodniu po wieczornej Eucharystii i jesteśmy razem ponieważ pragniemy wzrastać właśnie we wspólnocie, chcemy sobie wzajemnie pomagać, nieść pomoc potrzebującym, towarzyszyć sobie na drodze miłości, na drodze, na której możemy naśladować Chrystusa.

Jeśli czujesz, że pragniesz czegoś więcej w swoim życiu, to przyjdź do nas. Serdecznie Cię zapraszamy.