Spotkania odbywają się w Domu Katechetycznym (w kawiarence abstynenckiej) w każdy piątek po mszy św. wieczornej (z wyjątkiem pierwszych piątków, kiedy spotkanie ma miejsce w kościele na wspólnej adoracji).


Bractwo Trzeźwości przy naszej parafii powstało z inicjatywy świeckich w pierwszą niedzielę Adwentu 1985 r. (tj. 1.12.1985 r.), na co wyraził wcześniej zgodę ówczesny ks. Proboszcz JE Bp Kazimierz Górny. O taką grupę poprosił ks. Proboszcza p. Krzysztof Młodzik przy pełnej aprobacie ks. Biskupa, który przydzielił nam opiekuna ks. Mirosława Żaka. Do p. Krzysztofa przyłączyli się dwaj panowie z Róż Męskich tj. p. Józef Kluska i śp. p. Emil Konior. Ponieważ prośba o powstanie grupy BT została złożona już w m-cu maju 1985 r. dlatego ks. Mirosław zalecił w tej intencji modlitwę różańcową w miesiącu październiku 1985 r.

Cel Bractwa: trzeźwość Narodu Polskiego.

Reguła:

  • dobrowolna abstynencja od spożywania alkoholu złożona przed ołtarzem w intencji ratowania Narodu Polskiego od pijaństwa (członkowie Bractwa nie spożywają alkoholu, nie kupują i nie częstują nim),
  • codzienna modlitwa w intencji ludzi uzależnionych (jedna cząstka różańca),
  • uczestnictwo we Mszy św. w int. trzeźwości narodu,
  • adoracja Najświętszego Sakramentu z różnych okazji,
  • świadectwo w środowisku własnym stylem życia w abstynencji.

W czasie minionych lat Bractwo włączało się w różne posługi w parafii i środowisku.

Aby wejść w środowisko młodzieży, w pierwszych latach istnienia Bractwa z pośród członków Bractwa założono Stowarzyszenie „Abstynencja”, które istnieje do dziś jako oddzielna grupa z osobowością prawną. Jako Stowarzyszenie prowadziliśmy spotkania z młodzieżą w szkołach za zgodą Dyrekcji i nauczycieli. W latach późniejszych prowadziliśmy również spotkania w szkołach na lekcjach religii, kiedy nasi kapłani odbywali wizyty duszpasterskie w domach (kolęda). Z inicjatywy Bractwa w porozumieniu z Dyrekcją  szkół wprowadzony został pierwszy program do szkół pod nazwą „Mały Elementarz”, który miał uświadomić młodzież na temat używania alkoholu i uzależnienia od niego.

Jako Bractwo Trzeźwości byliśmy zapraszani do różnych miejscowości z prelekcjami i świadectwem życia na rekolekcje a nawet misje. Został nawiązany kontakt z powstającym wtedy Klubem „Abstynenta”, w którym gromadzili się trzeźwiejący ludzie uzależnieni. Członkowie Bractwa spowodowali utworzenie pierwszej grupy „Anonimowych Alkoholików” przy naszej parafii, która była w tamtych latach nowością, a przynosiła wielkie rezultaty trzeźwienia. Z kolei ta grupa zakładała inne w różnych miejscowościach tj. Brzeszcze, Chrzanów, Wadowice, Bielsko i inne. Dla podniesienia kwalifikacji dotyczących uzależnień członkowie Bractwa w ilości ponad 20 osób ukończyli Studium Duszpasterstwa Trzeźwości przy Kurii Metropolitalnej w Krakowie, które trwa półtora roku, a kończy się pisemną pracą i egzaminami. Również ok. trzydziestu osób ukończyło kilkudniowe rekolekcje trzeźwościowe w Zakroczymiu i Kalwarii Zebrzydowskiej. Kilka osób ukończyło też inne szkolenia z dziedziny prowadzenia rozmów, psychologii i asertywności.

Przez siedem lat organizowaliśmy Rodzinny Bieg Trzeźwości, w którym brały udział nawet całe rodziny. Był to czas, kiedy w naszym mieście nie organizowano takich imprez bez alkoholu.

Widząc potrzebę udzielania pomocy różnym osobom z rodzin, gdzie alkohol wyrządzał różne szkody, z inicjatywy Stowarzyszenia „Abstynencja” i Bractwa Trzeźwości zorganizowano przy naszej parafii Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który funkcjonował do końca 2014 roku, gdzie można było otrzymać porady z różnych dziedzin i prawa. Na prośbę naszych Kapłanów zorganizowano Kawiarenkę Abstynencką, z której korzystają różne grupy parafialne. Własnym kosztem ufundowano sztandar Bractwa oraz tablicę pamiątkową.

Od samego początku trwa nieustannie modlitwa różańcowa prowadzona przez Bractwo Trzeźwości w piątki przed wieczorną mszą św. (oprócz miesięcy, w których odbywają się w tym czasie nabożeństwa majowe, czerwcowe oraz w październiku i listopadzie). Oprócz abstynencji i codziennej modlitwy Bractwo organizuje w czasie Wielkiego Postu co rok Drogę Krzyżową po terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Birkenau w Brzezince, w której biorą udział pielgrzymi z całej Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz Krakowa. Są też mniejsze grupy oraz pojedyncze osoby z różnych miejscowości Polski nawet znad morza. Kluczową modlitwą są zamawiane przez Bractwo comiesięczne msze św. w drugą niedzielę miesiąca o godz. 19.00 w intencji trzeźwości narodu. W czasie Wielkiego Postu i Adwentu podejmowany jest dobrowolnie post o chlebie i wodzie oraz codziennie odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji ludzi uzależnionych. Od roku 2012 Bractwo jest współorganizatorem Marszów dla Życia i Rodziny w Oświęcimiu.

Doświadczyliśmy przez te lata, że warto jest się modlić. Ludzie dotknięci głębokim uzależnieniem od alkoholu i narkotyków trzeźwieją na naszych oczach. Bóg nie odwraca się od proszących. Włączając się, można sobą wnieść wiele dobra, w które Bóg każdego wyposażył. Jest nas obecnie 146 osób. Od 1985 roku zdeklarowało się prawie 300 osób na różne okresy czasu lub na całe życie.

Jesteśmy otwarci na włączenie się parafian do naszej grupy i z serca zapraszamy!!!

Spotkania odbywają się w Domu Katechetycznym (w kawiarence abstynenckiej) w każdy piątek po mszy św. wieczornej (z wyjątkiem pierwszych piątków, kiedy spotkanie ma miejsce w kościele na wspólnej adoracji).

Krystyna Dąbrowska - Bractwo Trzeźwości