Opiekunem stowarzyszenia w naszej parafii jest ks. Zbigniew Hoder. Spotkania formacyjne odbywają się w drugi czwartek miesiąca o godz. 16.30 w Ośrodku św. Jana Pawła II.


Stowarzyszenie MI św. Maksymilian Kolbe założył 16 października 1917 roku w Rzymie, gdzie przebywał wówczas na studiach. Św. Maksymilian tak określił cel i program Rycerstwa: „Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Maryi Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi.” 

Rycerstwo działa w oparciu o Statuty Generalne MI i Dyrektorium Narodowe. Siedziba Międzynarodowego Rycerstwa Niepokalanej znajduje się w Rzymie. Rycerstwo Narodowe mieści się w Polsce w Niepokalanowie. Rycerstwo Niepokalanej przy naszej parafii zostało założone 4 grudnia 2006 r. przez wiceprezesa Narodowego Rycerstwa Niepokalanej w Polsce o. Krystiana Żmudę.

Zarząd ukonstytuował się 8 marca 2007 r. Od tej daty Rycerstwo Niepokalanej działa nieprzerwanie. MI naszej parafii reprezentują:

  • asystent parafialny – ks. Zbigniew Hoder

  • prezes MI – p. Jadwiga Bolek

  • Zarząd, Komisja Rewizyjna, delegaci

Aktualna liczba członków: 102 osoby.

Spotkania formacyjne odbywają się w drugi czwartek miesiąca o godz. 16.30 w Ośrodku św. Jana Pawła II obok kościoła parafialnego. Informacje bieżące znajdują się w gablocie MI oraz są publikowane w gazetce parafialnej „Wspólnota”. MI ma swój sztandar (od 2007 r.). W kościele znajdują się relikwie św. Maksymiliana, przywiezione przez członków MI z Niepokalanowa w 2007 r. Od roku 2007 trwamy na modlitwie prowadząc nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca ofiarowując msze św. wynagradzające Matce Najświętszej.

Trwaliśmy w Nowennie Fatimskiej utrzymując stały kontakt z Centrum Fatimskim na Krzeptówkach (Zakopane). Obecnie włączyliśmy się w Krucjatę Jednej Intencji prowadzonej przez Centrum Fatimskie, ks. Czaplę. Do Krucjaty przystąpiło 86 osób. Jesteśmy jako Rycerstwo zarejestrowani na międzynarodowej liście http://jednaintencja.pl/ . Wewnątrz naszej Wspólnoty powstało Koło Różańcowe NMP Róży Duchownej. Łączy nas jedna intencja: „By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwania z Fatimy poznał i wypełnił świat.”

Od 2010 r. należymy do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Modlitwę Różańcową w intencji Ojczyzny prowadzimy w poniedziałki o godz. 17.45. Nasza Wspólnota MI bierze czynny udział w nabożeństwach Fatimskich, Maryjnych, adoracjach, prowadzimy Drogę Krzyżową. Uczestniczymy w rocznicach parafialnych, pielgrzymkach, Zjazdach Rycerskich, konferencjach, rekolekcjach MI, spotkaniach formacyjnych, spotkaniach diecezjalnych-modlitewnych. Uczestniczymy w uroczystościach związanych ze św. Maksymilianem i rocznicach MI (np. 8 stycznia urodziny świętego, 28 maja deportacja do Auschwitz, 14 sierpnia śmierć świętego, 7 października kanonizacja, 16 października założenie MI). Naśladując misyjną działalność św. Maksymiliana współpracujemy z Misjami: Franciszkanie – Gdynia, Salezjanie – Warszawa, Werbiści – Pieniężno. Wspomagamy misje modlitwą i datkami. Budowa Sanktuarium Maryjnego w Subukia w Kenii, adopcja kleryka Vincenta Okumu Onyango od 2013 roku, którego święcenia odbędą się 29 czerwca 2019 roku. Wysyłamy wsparcie dla sierot na Madagaskarze. Wzięliśmy udział w akcji wsparcia dzieci w Afryce „Woreczek ryżu”. Angażujemy się w akcję "Za życiem", wspieramy obrońców życia. Przyłączyliśmy się do modlitwy za Ojczyznę i świat („Różaniec do granic”). Wspieramy chorych członków Rycerstwa. Włączamy się w pracę na rzecz parafii. Przygotowywaliśmy ciemnicę oraz ołtarze na uroczystość Bożego Ciała. Przekazujemy datki na potrzeby kościoła. Przekazaliśmy dary na rzecz parafii: obrusy ołtarzowe, bieliznę ołtarzową, dwa ornaty z wizerunkiem maryjnym. Kupujemy kwiaty do dekorowania figury Matki Bożej Fatimskiej i ołtarza. Nasza Wspólnota modli się za kapłanów i misjonarzy. Ofiarowaliśmy naszym kapłanom wieczyste msze św. misyjne, tj. 15 osobom (Wielki Czwartek). Rycerze modlą się w „Margaretkach” i indywidualnie. Ofiarowujemy intencje mszy św. za kapłanów i misjonarzy. Wspieramy modlitwą i finansowo Centrum Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie oraz Zarząd Diecezjalny MI. Utrzymujemy kontakt ze Wspólnotami MI w diecezji bielsko-żywieckiej i krakowskiej. Korespondujemy z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wysyłamy życzenia okolicznościowe: misje, wspólnoty itp. Prowadzimy prenumeratę Rycerza Niepokalanej oraz Militia Immaculatae (wyd. polskie). Materiały formacyjne przysyła Centrum Rycerstwa Niepokalanej. Z Centrum Fatimskiego na Krzeptówkach – Zakopane, otrzymujemy materiały dotyczące nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca i Krucjaty Jednej Intencji. Sprowadzamy publikacje z księgarni katolickich. Propagujemy swoją działalność przez rozpowszechnianie materiałów formacyjnych, folderów, medalików itp. Zachęcamy do oglądania filmów w Naszym Kinie np. „Dwie Korony”. Publikujemy we „Wspólnocie” parafialnej artykuły tematyczne.

Wszystkich, którzy kochają Maryję Niepokalaną i chcą kontynuować dzieło św. Maksymiliana zapraszamy do naszej Wspólnoty MI. Maryja!

Prezes Jadwiga Bolek