Wybory do Rady Duszpasterskiej odbyły się 6 marca 2022 r., uroczyste zaprzysiężenie obecnej Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych odbyło się w sobotę 26 marca 2022 r.


Członkowie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej Parafii

- z urzędu:

 • ks. Mariusz Kiszczak - administrator
 • ks. Ariel Stąporek - wikariusz
 • ks. Tomasz Marek - wikariusz
 • ks. Piotr Honkisz - wikariusz
 • ks. Marcin Moskal - wikariusz
 • ks . Łukasz Figura - wikariusz
 • ks. Dawid Majdak - wikariusz
 • ks. Andrzej Trzop - rezydent
 • Ilona Rutka - katechetka
 • Robert Sereś - katecheta

- z nominacji administratora:

 • Krzysztof Weronowski-Ptaszyński - organista
 • Dorota Kinalczyk - kancelistka
 • Piotr Sroka - kościelny
 • Krystyna Komajda
 • Adam Bilski
 • Jadwiga Kamińska
 • Alicja Mazur
 • Joanna Mazur
 • Stanisław Kuś
 • Agata Leśniak
 • Marek Węglarz
 • Magdalena Słaba

- w drodze wyborów:

 • Krystyna Dąbrowska
 • Katarzyna Musiał
 • Małgorzata Trzop
 • Grzegorz Olszewski
 • Zbigniew Pluta

W skład Rady Ekonomicznej wchodzą:

 • Alicja Mazur
 • Joanna Mazur
 • Zbigniew Pluta