Kościół pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu

Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu realizuje projekt pod nazwą:

Kompleksowa termomodernizacja czterech budynków należących do Rzymskokatolickiej Parafii św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu wraz z montażem OZE”

Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji czterech budynków wchodzących w skład kompleksu obiektów Parafii Rzymskokatolickiej św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach (w tym zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych) oraz ograniczenie emisji CO2. Zaplanowana kompleksowa termomodernizacja prowadzić będzie do obniżenia zapotrzebowania na energię, do podwyższenia standardu energetycznego obiektu oraz do zwiększenia produkcji energii z OZE.


Termin realizacji:

Data rozpoczęcia: 11.10.2018 r.

Data zakończenia: 29.09.2023 r.

Zakres projektu:

Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji czterech budynków wchodzących w skład kompleksu obiektów Parafii Rzymskokatolickiej św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu.

Budynek kościoła:

 1. docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z częściowym odtworzeniem cegły klinkierowej,
 2. docieplenie stropodachu za pomocą płyt wełny mineralnej,
 3. częściowe ocieplenie ścian w gruncie styrodurem wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,
 4. częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem dodatkowych szyb zespolonych w oknach witrażowych,
 5. kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową wyposażoną w grzejniki kanałowe,
 6. modernizacja węzła ciepła (wyposażenie w niezbędną automatykę),
 7. kompleksowa wymiana wentylacji mechanicznej na nową, wyposażoną w dwie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła i wbudowaną pompą ciepła wraz z instalacją rozprowadzającą, czerpniami i nawiewnikami,
 8. montaż systemu BMS 2.

Dom katechetyczny:

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych za pomocą styropianu oraz ocieplenie stropów zewnętrznych,
 2. ocieplenie ścian przy gruncie za pomocą polistyrenu ekstrudowanego wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,
 3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 4. ocieplenie stropodachu za pomocą wełny mineralnej,
 5. wymiana instalacji centralnego ogrzewania: montaż klimakonwektorów, montaż nowego orurowania z izolacją,
 6. zmiana źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła zasilaną energią elektryczną (jedna pompa pracująca na potrzeby starej plebanii i domu katechetycznego),
 7. montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 8. montaż systemu BMS.
 9. zmiana sposobu przygotowania centralnej wody użytkowej na centralny, zasobnikowy za pomocą pompy ciepła.

Stara plebania:

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych za pomocą styropianu,
 2. ocieplenie ścian fundamentowych za pomocą polistyrenu ekstrudowanego,
 3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową,
 4. wymiana instalacji co: montaż klimakonwektorów, montaż nowego orurowania,
 5. zmiana źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła zasilaną energią elektryczną (jedna pompa pracująca na potrzeby starej plebanii i domu katechetycznego),
 6. montaż instalacji wentylacji mechanicznej naw-wyw z odzyskiem ciepła,
 7. montaż systemu BMS,
 8. zmiana sposobu przygotowania centralnej wody użytkowej na centralny, zasobnikowy za pomocą pompy ciepła.

Nowa plebania (segment II oraz III):

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych za pomocą styropianu oraz stropów zewnętrznych,
 2. częściowe ocieplenie fundamentów za pomocą styroduru wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,
 3. częściowa wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych na nową,
 4. ocieplenie stropów wewnętrznych w garażu, częściowe ocieplenie ścian wewnętrznych w garażu (oddzielającej strefę ogrzewaną od nieogrzewanej za pomocą styropianu),
 5. ocieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją za pomocą wełny mineralnej,
 6. wymiana instalacji centralnego ogrzewania montaż klimakonwektorów, montaż nowego orurowania wraz ze zmianą źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła,
 7. montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 8. montaż systemu BMS,
 9. zmiana sposobu przygotowania centralnej wody użytkowej na centralny, zasobnikowy za pomocą pompy ciepła.

Projekt przewiduje również wykonanie niezbędnych prac odtworzeniowych, w tym m.in. wykonanie nowych obróbek blacharskich, odtworzenie opaski wokół budynków, częściowe odtworzenie elewacji klinkierowej, prace naprawcze tynków związane z koniecznością prowadzenia nowej instalacji wentylacyjnej, centralnego ogrzewania oraz po montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

Ponadto w ramach projektu przewiduje się wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 2 x 49,4 kW = 98,8 kW pracującej na potrzeby całego kompleksu obiektów parafii (jedna instalacja zostanie zamontowana na dachu kościoła, druga instalacja na pozostałych budynkach).


Wartość projektu:

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 6.313.089 zł

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia: 5.601.162 zł

Koszty niekwalifikowane: 711.927 zł

Kwota dofinansowania: 5.321.103 zł (95% kosztów kwalifikowanych)Data 5.05.2023
Wielkość pliku 1.62 MB
Pobieranie 306

Data 12.05.2023
Wielkość pliku 893.4 KB
Pobieranie 252