Fundacja

FUNDACJA "PODZIEL SIĘ Z BLIŹNIM" im. ks. Stanisława Górnego
Konto bankowe:
Bank PKO S.A.:
26 1240 4155 1111 0010 1813 0747