Opiekunem wspólnoty jest ks. Proboszcz Mariusz Kiszczak. Spotkania odbywają się od września do czerwca w trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 19.00 w dolnym kościele.


Kim był św. Józef?

Św. Józef pochodził z królewskiego rodu, którego protoplastą (założycielem) był król Dawid. Jego rodzinnym miastem było Nazaret w Galilei. O jego życiu i śmierci wiadomo niewiele, chociaż sprawował ważną funkcję opiekuna Maryi i Jezusa. Głównymi źródłami wiedzy są Ewangelie a także apokryfy. Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do opieki nad Jezusem i Maryją Opatrzność wybrała mężczyznę o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół nazywa go „mężem sprawiedliwym”. Św. Józef jest patronem Kościoła, wielu zakonów i krajów m.in. Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, licznych diecezji i miast oraz małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, również cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Prawdopodobnie umarł 19 marca, w wieku 70 lat na rękach samego Jezusa. Była to piękna śmierć i dlatego św. Józef jest również uważany za patrona dobrej śmierci. Nie wiadomo gdzie spoczęło Jego ciało, ale według legendy został cudownie wskrzeszony w dniu zmartwychwstania Jezusa i z ciałem wzięty do nieba. Wspomnienie św. Józefa 19 marca, 1 maja.

Mężczyźni Świętego Józefa - kim jesteśmy?

Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka wspólnota mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jesteśmy mężczyznami, chrześcijanami, ojcami, braćmi. Wspólnie dążymy do głębszego poznania Boga (Jer 29,13) i odkrywania naszej roli jako mężczyzn według Bożego planu (Kol 1,9-12). Staramy się pomagać sobie nawzajem w dochodzeniu do prawdy. Nie szukamy władzy i przywilejów, raczej staramy się służyć potrzebom innych (Łk 22,25n). Szukamy spełnienia w życiu z Bogiem i dla Boga we wszystkich codziennych czynnościach i obowiązkach, odkrywamy płynącą z tego radość, sens, satysfakcje i pokój.

Wspólnota działa przy Parafii od września 2018 r.

Zapraszamy mężczyzn do dołączenia się do naszej wspólnoty i wspólnej wędrówki poprzez:

  • poświęcenie życia Jezusowi i uczynienie Go pierwszym we wszystkich dziedzinach życia,
  • uczestniczenie w Eucharystii wraz z rodziną,
  • wzrastanie w chrześcijańskim uczniostwie,
  • rozwijanie modlitwy osobistej,
  • życie w prawości i uczciwości,
  • regularne korzystanie z Sakramentu Pojednania,
  • bycie wiernym chrześcijańskiemu powołaniu,
  • pomoc w różnych potrzebach parafialnych.