Opiekunem Róż Kobiet jest ks. Zbigniew Hoder. Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 7.30 w Ośrodku św. Jana Pawła II.


Matka Najświętsza w Fatimie zachęcała  świętych Hiacyntę i Franciszka i Sługę Bożą siostrę Łucję do odmawiania modlitwy różańcowej. Prosił nas także o modlitwę różańcową św. papież Jan Paweł II, który ubogacił różaniec tajemnicami światła.

Wiele osób modli się na różańcu w październiku w kościele, a także każdego dnia, bardzo często z Radiem Maryja. Wśród nich jest  280 osób należących do Róż Różańcowych w naszej parafii. Podzieleni są na róże, czyli grupy po dwadzieścia osób, które codziennie odmawiają jedną dziesiątkę różańca. Każda róża składa się z dwudziestu osób i w ten sposób odmawiany jest codziennie cały różaniec, czyli 20 tajemnic.

Wielką łaską dla naszej parafii jest różaniec naszego patrona św. Maksymiliana. Jest to szczególne zobowiązanie do pielęgnowania modlitwy różańcowej w naszej wspólnocie parafialnej. Róże Różańcowe istnieją od początku istnienia naszej parafii. Osoby należące do Róż modlą się codziennie na różańcu wypraszając u Pana Boga potrzebne łaski dla Kościoła, Ojczyzny, parafii, dla swoich rodzin.

W parafii modli się 12 Róż Żywego Różańca Kobiet. Każda Róża ma swoją Patronkę. Najczęściej jest to Matka Boża. Są to następujące tytuły: Matka Boża Częstochowska, Fatimska, Gromniczna, Królowa Polski, Ostrobramska, Różańcowa, Nieustającej Pomocy, Nawiedzenie NMP, Niepokalane Poczęcie NMP. Patronami Róż są także św. siostra Faustyna, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Maksymilian.

Opiekunem Róż Kobiet jest ks. Zbigniew Hoder. Spotkania odbywają się w I niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 7.30 w Ośrodku św. Jana Pawła II. W czasie Mszy Świętej osoby należące do Róż czytają Słowo Boże. Spotkanie formacyjne rozpoczyna się  dziesiątką różańca świętego. Róże prowadzą Adorację podczas Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego i przy Bożym Grobie, odmawiają różaniec przed mszą św. wieczorną w tygodniu, pomagają przy dekoracji ołtarza podczas procesji Bożego Ciała. Przyczyniły się do fundacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, i figury Matki Bożej Fatimskiej.

W naszej parafii są dwie Róże Mężczyzn pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP i Matki Bożej Fatimskiej. W trzecią niedzielę miesiąca panowie, ze swoim sztandarem, uczestniczą we Mszy Świętej o 7.30, w czasie której czytają Słowo Boże. Po Mszy Świętej w domu katechetycznym ma miejsce spotkanie formacyjne.  Opiekunem Róż Mężczyzn jest ks. Zbigniew Hoder. Panowie prowadzą wieczorną modlitwę różańcową w kościele w każdą środę.

Zachęcamy wszystkich, starszych  i młodszych parafian do wspólnotowego odmawiania modlitwy różańcowej. Matka Boża Królowa Różańca Świętego wyprasza nam wiele łask potrzebnych w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i parafialnym. Weźmy do ręki różaniec, który mamy od Pierwszej Komunii Świętej i módlmy się gorliwie do Matki Najświętszej.

Matko Boża Różańcowa módl się za nami.

Ks. Zbigniew Hoder


Modlitwa na Jubileusz Żywego Różańca

Matko Boża Różańcowa,

zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem

i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia,

dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca,

która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa,

za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała,

i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.

Niepokalana Dziewico i Matko,

otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością,

ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa

w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały.

Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej.

Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie.

Amen.