Opiekunem Zespołu Misyjnego jest ks. Tomasz Marek. Spotkania odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej i rozpoczynają się Mszą Świętą.


MODLĄC SIĘ ZA MISJE "STAJEMY SIĘ MISJONARZAMI"

Początek działalności Parafialnego Zespołu Misyjnego to lata 80-te ubiegłego wieku. Został on przeniesiony z Parafii Wniebowzięcia NMP. do nowo powstającej Parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Parafialny Zespół Misyjny liczy obecnie około 30 osób.

Nasza działalność to modlitwa w intencji Misji oraz pomoc materialna misjonarzom. Każdy z nas może zostać misjonarzem, jeżeli włączy się w to dzieło. W ten sposób każdy z nas ma możliwość ukazania wspólnego powołania misyjnego - każdy ochrzczony jest powołany. Nieśmy pomoc tym, którzy cierpią głód i wojny, jesteśmy przecież dziećmi jednego Boga. Aby to się mogło stać, potrzebna jest nieustanna modlitwa oraz osobiste zaangażowanie każdego z nas i wspieranie pracy misjonarzy na całym świecie. Nieważna jest wielkość ofiary, ważne by każdy z nas odczuwał potrzebę innych. By poprzez nasze zaangażowanie poznali Chrystusa Ci, którzy go jeszcze nie znają. W okresie naszej działalności już przez dwadzieścia lat rozprowadzamy w Niedzielę Misyjną kalendarze misyjne.

Za Wasze ofiary wspomagamy misjonarzy. Ufundowaliśmy do Tanzanii kilka ornatów ze stułami, komplety bielizny kielichowej, obrusy ołtarzowe. Cały czas prowadzimy zbiórkę okularów i zużytych znaczków pocztowych. Wysyłamy je do księży Werbistów w Pieniężnie. W tą działalność zaangażowały się również dzieci i młodzież z oświęcimskich szkół. W 2008 roku przeprowadzono największą w szkołach zbiórkę przyborów szkolnych, które w ilości 60 kg wysłaliśmy do Tanzanii. Wspomagamy Papieskie Dzieła Misyjne oraz diecezjalne konto misyjne Musoma, gdzie pracują misjonarze z naszej diecezji. W ostatnim czasie pomocą materialną wsparliśmy budowę kościoła w Tanzanii podjętą z inicjatywy ks. Piotra Koszyka, misjonarza pochodzącego z naszej diecezji. Włączamy się w liczne posługi w parafii. Na każde święta wysyłamy życzenia Misjonarzom, by ich zapewnić o naszej modlitwie w ich trudnej posłudze.

Jeżeli chcesz włączyć się w to dzieło przyjdź na spotkanie Parafialnego Zespołu Misyjnego w każdy trzeci poniedziałek miesiąca do kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej. Spotkania rozpoczynamy Mszą świętą. Zapraszamy również na różaniec w intencji misji w każdy czwartek przed wieczorną Mszą św. Zachęcamy do czytania prasy misyjnej prenumerowaną przez nasz Zespół, by zapoznać się z działalnością misyjną Kościoła. Opiekunem Parafialnego Zespołu Misyjnego jest ks. Marcin Mendrzak wraz z p. Teresą Sereś.