Opiekunem zespołu jest ks. Proboszcz Mariusz Kiszczak. Bank chleba czynny w dni powszednie w godz. od 7.00 do 8.30.


Zespół Charytatywny rozpoczął działalność w 1984 roku. Został on powołany przez Ks. Prałata Kazimierza Górnego. Opiekunami Zespołu od tego czasu byli ks. Leszek  Semik, ks. Robert Kurpios,  Ks. Prałat Józef Niedźwiecki oraz obecnie  – Ks. Proboszcz Mariusz Kiszczak oraz Siostry Serafitki  - Nimforoza, Ezechiela, Bogusława  i Anna. 

Zespół Charytatywny prowadzi na co dzień swoją działalność wspomagając potrzebujących naszej parafii. Codziennie, w godzinach od 7.00 do 8.30 prowadzone są dyżury przy wydawaniu chleba. Z tej formy pomocy aktualnie korzysta miesięcznie ok. 100 osób pobierając ok. 800 porcji chleba. Oprócz tego wydawana jest żywność dla tych osób.

Prowadzone są również zbiórki do puszek przed kościołem wspierające  działania charytatywne na rzecz naszego kościoła oraz o zasięgu diecezjalnym i ogólnopolskim, (np. zbiórki na rzecz poszkodowanych w wypadkach, czy klęskach żywiołowych, dla dzieci z Afryki, dla potrzebujących na Ukrainie, i inne).

W okresie przedświątecznym rozprowadzane są  świece „Caritas” i ”paschaliki”, opłatki na stół wigilijny  i  baranki  wielkanocne oraz wspomaga  się potrzebujących paczkami żywnościowymi ze złożonych przez parafian darów w postaci tzw. „święconki”  . 

Członkowie Zespołu odwiedzają chorych informując ich o comiesięcznej wizycie Kapłanów z posługą sakramentalną. Organizowany jest Parafialny Dzień Chorych z uroczystą Mszą św., podczas której udzielany jest chorym Sakrament Namaszczenia.  

Od 2000 r. zespół prowadzi własna kronikę, dokumentując realizowane w Parafii przedsięwzięcia charytatywne.

Obecnie Zespół  Charytatywny tworzy 16 osób. Są to: Anastazja Sipta, Irena Lipińska, Zofia Chałupka, Teresa Kasza, Zofia Jackowska, Józefa Pytraczyk, Stefania Bzibziak, Magdalena Słaba, Anna Pawlik, Janina Pędziwiatr, Kornelia Fraszewska, Maria Leduchowska, Krystyna Komajda, Małgorzata Trzop, Piotr Bibrzycki i Zbigniew Korzeniowski.

Wiele członkiń odeszło już do Pana, Bogu dzięki przychodzą nowe osoby i tak służba ubogim w naszej parafii trwa nieprzerwanie.


Więcej:

Zespół charytatywny - historia działalności

Pomoc żywnościowa