Spotkania odbywają się w każdą środę po wieczornej mszy świętej w Domu Katechetycznym w sali nr 15.


Jest rok 1980. Każdy z nas wybrał Jezusa Chrystusa na Pana swojego życia i od jakiegoś czasu spotykamy się na modlitwie pod opieką Ks. Franciszka Knapika przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pan „który powiedział do każdego: pójdź za mną” zaprasza nas do osobistej relacji z Nim, do szukania i poznawania Go w Jego Słowie, w Sakramentach.

Mijają lata, nasz Kościół św. Maksymiliana Męczennika rośnie na naszych oczach, a my staramy się z Ks. Mirosławem Żakiem tworzyć Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „FIAT”. Tak, jak Maryja pragniemy uwielbiać Pana za wielkie rzeczy, które nam uczynił, dojść do Jej Syna, naszego Pana i Zbawiciela, na Chwałę Boga Ojca w jedności z Duchem Świętym.

Spotykamy się w każdą środę po wieczornej mszy świętej w Domu Katechetycznym parafii pw. św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu w sali nr 15 i przez 1,5 godziny, chwalimy Pana, dziękujemy i prosimy Go, aby kierował życiem naszym, naszych bliskich, znajomych, przyjaciół i wszystkich potrzebujących. Służymy sobie wzajemnie, słuchamy i sami dajemy świadectwo tego, że Jezus żyje. Dzięki Bogu mamy tę wielka łaskę i przez te wszystkie lata mamy Kapłanów, którzy trudzą się służbą i prowadzeniem nas wszystkich. Na licznych seminariach i rekolekcjach poznajemy Zbawiciela, staramy się jeszcze bardziej przylgnąć do niego.

Cieszymy się z Każdego, kto zechce towarzyszyć nam w spotkaniach modlitewnych i zapraszamy wszystkich, którzy chcą przejść przez życie ze świadomością, że ma ono sens i nigdy się nie kończy, że codziennie jest z nami nasz Kochany Miłosierny i Wszechmogący Bóg. Pan przyprowadza siostry i braci, każdego z osobna prowadzi indywidualnie dla tego przez te wszystkie lata skład Wspólnoty, Zmienia się i jest „procesem twórczym” bo Twórca Wszechrzeczy powołuje nas do różnych dzieł, cześć osób jest od początku, cześć przychodzi gdy czas i obowiązki pozwalają.

Jest rok 2019.  Dalej trwamy na modlitwie dziękując Bogu za cud prawie 40-letniego istnienia.

Chwała Panu!