Opiekunem Akcji Katolickiej w naszej parafii jest ks. Proboszcz Mariusz Kiszczak. Spotkania formacyjne odbywają się dwa razy w miesiącu - w drugie i czwarte poniedziałki miesiąca po Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 w kawiarence abstynenckiej (oprócz wakacji).


Co to za wspólnota?

Akcja Katolicka jest to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie, bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną i duchowieństwem w szerzeniu i ugruntowywaniu nauki Jezusa Chrystusa.

Historia odrodzenia Akcji Katolickiej w Polsce

W okresie międzywojennym Akcja Katolicka była w Polsce liczną i aktywną organizacją katolików świeckich. Po wojnie Akcja Katolicka została rozwiązana, a jej obiekty upaństwowiono.  W 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej i zwrócił się do polskich biskupów z apelem: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”. Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką w Polsce.

Cele i zadania

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego świadectwa wiary w świecie współczesnym, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska.

Kościół, to ludzie ochrzczeni, zgromadzeni wokół Boga i otwarci na to co mówi Bóg, otwarci na Prawdę. Benedykt XVI nauczał, że każdy wierzący ma być świadkiem Boga w świecie, ma świadczyć, że Bóg jest i mówi do człowieka, kocha człowieka i chce mu pokazać prawdę o człowieku.

Zadaniem członków Akcji jest tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i  tożsamości. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych.


Akcja Katolicka w naszej parafii

Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej został powołany przez ks. bpa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego w listopadzie 1999 roku a opiekunem został ksiądz Proboszcz Józef Niedźwiedzki.

Świadomi odpowiedzialności, jaka spoczywa na świeckich, a szczególnie członkach Akcji Katolickiej od początku powstania spotykamy się w celu formowania swojego wnętrza. Na spotkaniach formacyjnych realizujemy tematy związane z programem duszpasterskim, jaki Kościół wyznacza na każdy rok. Dla każdego z nas te spotkania to wielki dar od samego Boga. Wielkim bogactwem dla nas są rekolekcje organizowane na szczeblu diecezjalnym, jak również dni skupienia i uroczystości przeżywane wraz ze wszystkimi Parafialnymi Oddziałami Akcji Katolickiej w Diecezji, jak Uroczystość Chrystusa Króla czy głównego patrona św. Wojciecha. Ponadto oprócz formacji, jak z samej nazwy wynika jest potrzebna i „akcja”, czyli konkretne działanie. Na początku naszej działalności przez kilka lat organizowaliśmy spotkania z osobami niepełnosprawnymi (zwłaszcza dziećmi i młodzieżą). Wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Oświęcimiu jesteśmy organizatorami Powiatowego Konkursu Plastycznego „Hej kolęda, kolęda” dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w powiecie oświęcimskim. Od 2012 roku jesteśmy jednym ze współorganizatorów Marszu dla Życia i Rodziny w naszym Mieście, organizujemy Rajd na Groń św. Jana Pawła II aby wspólnie rodzinnie uczcić naszego Rodaka, pomagamy rozliczać zeznania PIT i wiele innych działań, które wynikają z potrzeby danej chwili. Podobnie jak inne wspólnoty w Kościele angażujemy się w życie parafialne.

Obecnie Akcja Katolicka w naszej Parafii liczy 23 członków. Spotkania formacyjne odbywają się dwa razy w miesiącu w drugie i czwarte poniedziałki po Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 w kawiarence abstynenckiej (oprócz wakacji). Obecnie naszym opiekunem jest Ksiądz Proboszcz Mariusz Kiszczak.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą angażować się w życie naszej wspólnoty parafialnej w ramach Akcji Katolickiej, a przede wszystkim, którzy chcą iść za Chrystusem każdego dnia i formować swoje serce. Naprawdę warto coś więcej dać od siebie. Potrzebuje Cię Chrystus, potrzebuje drugi człowiek, potrzebuje  nasza Parafia, Ojczyzna… Jaka będzie Twoja odpowiedź?

 

Dorota Kinalczyk - Akcja Katolicka


Modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła świętego.

Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa. Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny. Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor kultury i życia publicznego. Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego. Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.