Realizacja unijnego programu pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym

podprogram 2021 Plus

Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria o pomocy społecznej, której udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu m. in.:

 • ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

i których dochód nie przekracza:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 1.707,20 zł netto,
 • w rodzinie (na jedną osobę) - 1.320,00 zł netto.

Pomoc żywnościowa udzielana jest tylko na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu (ul. Sobieskiego) mieszkańcom z terenu Parafii św. Maksymiliana - również tym, którzy do tej pory nie korzystali z pomocy w MOPS-ie.

Jeśli Twój dochód nie przekracza podanych kwot skorzystaj z pomocy!!!

Miejsce składania skierowań: Parafia św. Maksymiliana, Ośrodek św. Jana Pawła II (trzeci segment zabudowań).


Przyjmowanie skierowań z MOPS-u na unijną pomoc żywnościową od dnia 28 listopada 2022 r.:

 • w poniedziałki - w godz. od 15.30 do 15.45,
 • w piątki - w godz. od 8.30 do 8.45.

Podsumowanie programu POPŻ

- podprogram 2016

 • z pomocy skorzystało 574 osoby
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 28.181,10 kg

- podprogram 2017

 • z pomocy skorzystało 530 osób
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 26.629,20 kg

- podprogram 2018

 • z pomocy skorzystało 573 osoby
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 28.220,25 kg

- podprogram 2019

 • z pomocy skorzystało 520 osób
 • wydano w formie paczki żywnościowe o łącznej wadze 25.005,60 kg

- podprogram 2020

 • z pomocy skorzystało 435 osób
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 20.475,10 kg

- podprogram 2021

 • z pomocy skorzystało 398 osób
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 8.379,26 kg

Więcej:

Zespół charytatywny

Zespół charytatywny - historia działalności