Realizacja  unijnego  programu pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

podprogram 2023

Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria o pomocy społecznej, której udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu m.in.:

 • ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
 • niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej

i których dochód nie przekracza (od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe) 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej tj:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 2056,40 zł netto,
 • dla osoby w rodzinie – 1590 zł netto. 

Pomoc żywnościowa udzielana jest tylko na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Sobieskiego mieszkańcom z terenu Parafii św. Maksymiliana - również tym, którzy do tej pory nie korzystali
z pomocy MOPS.

Jeśli Twój dochód nie przekracza podanych kwot skorzystaj z pomocy!!!

Przyjmowanie skierowań z MOPS-u na unijną pomoc żywnościową podprogram 2023 w poniedziałki, w godz. od 16.15 do 16.30.

Miejsce składania skierowań: Parafia św. Maksymiliana, Ośrodek św. Jana Pawła II (trzeci segment zabudowań).


Podsumowanie programu POPŻ

- podprogram 2016

 • z pomocy skorzystało 574 osoby
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 28.181,10 kg

- podprogram 2017

 • z pomocy skorzystało 530 osób
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 26.629,20 kg

- podprogram 2018

 • z pomocy skorzystało 573 osoby
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 28.220,25 kg

- podprogram 2019

 • z pomocy skorzystało 520 osób
 • wydano w formie paczki żywnościowe o łącznej wadze 25.005,60 kg

- podprogram 2020

 • z pomocy skorzystało 435 osób
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 20.475,10 kg

- podprogram 2021

 • z pomocy skorzystało 398 osób
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 8.379,26 kg

- podprogram 2021 Plus

 • z pomocy skorzystało 367 osób
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 5.358,20 kg

Więcej:

Zespół charytatywny

Zespół charytatywny - historia działalności