Realizacja unijnego programu pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym

podprogram 2019

Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria o pomocy społecznej, której udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu m. in.:

 • ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,     
 • niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,

i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 1.402 zł netto
 • w rodzinie (na jedną osobę) - 1.056 zł netto

Pomoc żywnościowa udzielana jest tylko na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu mieszkańcom z terenu Parafii św. Maksymiliana.  


Wydawanie żywności unijnej w najbliższych tygodniach (siódma dostawa w 2020 r.):

 • 25.06. (czwartek) - od godz. 15.00 do 16.00
 • 26.06. (piątek) - od godz. 12.00 do 13.00
 • 30.06. (wtorek) - od godz. 8.00 do 9.00 i od godz. 15.00 do 16.00
 • 1.07. (środa) - od godz. 8.00 do 8.30
 • 2.07. (czwartek) - od godz. 15.30 do 16.00

Dodatkowe wydawanie dla osób, które jeszcze nie odebrały żywności unijnej:

 • 7.07. (wtorek) - od godz. 8.00 do godz. 8.30
 • 9.07. (czwartek) - od godz. 16.30 do godz. 17.00
 • 10.07. (piątek) - od godz. 8.00 do godz. 8.30

Parafia św. Maksymiliana w Oświęcimiu, trzeci segment zabudowań parafialnych (Ośrodek św. Jana Pawła II).


Podsumowanie programu POPŻ

- podprogram 2016

 • z pomocy skorzystało 574 osoby
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 28.181,10 kg

- podprogram 2017

 • z pomocy skorzystało 530 osób
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 26.629,20 kg

- podprogram 2018

 • z pomocy skorzystało 573 osoby
 • wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 28.220,25 kg

Więcej:

Zespół charytatywny

Zespół charytatywny - historia działalności