Opiekunem biura jest ks. Tomasz Marek. Spotkania odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w wyznaczonych godzinach, po nim o 18.00 wspólna modlitwa różańcowa, po niej msza św. w intencjach Ojca Świętego, naszej Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam.


Terenowe Biuro Radia Maryja przy naszej parafii zaczęło działać na podstawie pisma z dnia 12 czerwca 1997 r., w którym o. Tadeusz Rydzyk podziękował ks. kanonikowi Stanisławowi Górnemu za zaangażowanie w dziele ewangelizacji oraz wyraził zgodę na założenie i pracę tutejszego Biura. W dniu 24 czerwca 1997 r. odbyło się pierwsze spotkanie sympatyków i słuchaczy Radia Maryja, wybrano zarząd i ustalono program działania. Pierwszym opiekunem został wybrany śp. ksiądz kanonik Stanisław, a pierwszym prezesem zarządu p. Zofia Lasatowicz. Do zarządu weszły wtedy jeszcze: p. Krystyna Podobińska - zastępca i p. Stefania Bzibziak – sekretarz. Biuro Radia Maryja ustaliło dyżury: w każdą środę i niedzielę w godz. od 10.00 do 12.00. W pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00 jest odmawiany różaniec, a o godz. 18.30 odprawiana jest msza św. w intencji papieża, Ojczyzny, Radia Maryja, Telewizji Trwam, za ofiarodawców oraz o pokój na świecie. Po mszy św. odbywa się spotkanie formacyjne oraz modlitewne z poruszaniem różnych aktualnych zagadnień.

Radio Maryja to działalność ewangelizacyjna, głos katolicki w naszych domach, szczególnie potrzebny ludziom chorym i starszym. Poprzez fale tego radia, a także audycje telewizyjne, płynie codzienna modlitwa, rozważanie Pisma Św., katecheza, dzielenie się świadectwem chrześcijańskiego życia, kontakt ze słuchaczami oraz podejmowanie różnych zagadnień z życia społecznego.

W studio często goszczą ciekawi ludzie, którzy prezentują swoje poglądy. Głos tego radia dociera do najdalszych zakątków niosąc nieraz nadzieję i światło dobra i prawdy. Rozgłośnia utrzymuje się i rozwija z dobrowolnych ofiar ludzi dobrych serc, dzięki którym udało się powstać kolejnym dziełom, które nadal się rozwijają i umożliwiają poznanie wartości religijnych, ale co najważniejsze przybliżają do Boga.

Wymieńmy niektóre tylko formy działania naszego terenowego biura:

  • Niesienie pomocy potrzebującym – w 1997 r. udzieliliśmy pomocy powodzianom w formie zbiórki pieniężnej i darów, po to by nie być obojętnym na tragiczną sytuację rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji.
  • Zorganizowano Pieszą Pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej, w której wzięło udział 138 pątników.
  • Organizujemy coroczną pielgrzymkę autokarową na Ogólnopolski Zjazd Rodziny Radia Maryja w Częstochowie.
  • Spotykamy się w pobliskich miejscowościach, gdzie wspólnie z Rodziną Radia Maryja modlimy się. Do tej pory byliśmy w Pszczynie, Wapienicy, Wadowicach, Trzebini i Czernej.
  • Co roku spotykamy się na opłatku z wspomagającymi Radio Maryja.
  • Dzięki staraniom kapłanów, ks. proboszcza oraz ówczesnego naszego opiekuna ks. Piotra Homla w lipcu 2000 r. przybyła do naszej parafii Rodzina Radia Maryja na czele z o. Tadeuszem.
  • Organizujemy wyjazdy pielgrzymkowe do Kalwarii Zebrzydowskiej, by uczestniczyć w Ceremoniach Wielkopiątkowych, do Łagiewnik na Święto Bożego Miłosierdzia. Udało się nam już kilkakrotnie być w Toruniu i Licheniu (w 2004 r. pielgrzymi z naszego miasta złożyli ofiary na pamiątkową tablicę, w 2007 r. podczas pielgrzymki do Lichenia jedna z uczestniczek przekazała dar w postaci klejnotów, wspomagaliśmy naszymi ofiarami budowę Świątyni Maryi Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu), a także do Kalisza, Gniezna, Warszawy, Zakopanego oraz na Pola Lednickie.
  • Na każdy apel Radia Maryja zbieramy podpisy i wysyłamy je do odpowiednich władz i tak zbieraliśmy m.in.: podpisy w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wysyłamy protesty przeciw przemocy i pornografii czy ruchom przeciwnym moralności chrześcijańskiej.

W grudniu 2007 r. nasze Biuro Radia Maryja z okazji 10. rocznicy powstania otrzymało dyplom uznania i podziękowania za wszelką działalność na rzecz rozgłośni i Telewizji Trwam.

W dniu 6 września 2016 r. nastąpiła zmiana w składzie zarządu naszego parafialnego biura. W głosowaniu jawnym wybrano: p. Stefanię Bzibiziak jako prezesa, p. Józefę Ryś jako zastępcę, p. Wandę Ciesielską, jako zastępcę skarbnika.

5 września 2017 r. dziękowaliśmy Bogu i ludziom za wspaniały czas działalności naszego terenowego biura w 20. rocznicę jego powołania - wszystkim tym, którzy bezpośrednio się zaangażowali w tworzenie, pracę i modlitwę. Słowa wdzięczności należą się także obecnemu Zarządowi i Członkom, a także w sposób szczególny słowa "Bóg zapłać" kierujemy do p. Ireny Lipińskiej - długoletniej skarbnik, która nadal podejmuje się tego zadania, za jej trud i wytrwałość. Dziękujemy Wszystkim Ofiarodawcom z naszej parafii i nie tylko tym, którzy ciągle wspomagają dzieło ewangelizacji rozlegające się poprzez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Nieustannie dziękujemy za żywych, a także modlimy się za zmarłych naszych Członków i Ofiarodawców.

Nasze spotkania odbywają się w każdy I wtorek miesiąca w wyznaczonych godzinach, po nim o 18.00 wspólna modlitwa różańcowa, po niej msza św. w intencjach Ojca Świętego, naszej Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Opiekunem biura jest ks. Marcin Mendrzak.