Opiekunem wspólnoty jest ks. Łukasz Figura. Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 19.00 w domu katechetycznym w sali nr 5, bądź w dolnym kościele.


Kim był Nikodem?

Nikodem był faryzeuszem, dostojnikiem żydowskim. Miał pozycję, cieszył się szacunkiem otoczenia. A jednak coś nie dawało mu spokoju. Wiedział wiele, ale wciąż rodziły się w nim nowe pytania i szukał na nie odpowiedzi. A może chciał poznać prawdę o sobie? Z obawy przed wykluczeniem przyszedł do Jezusa nocą. Jako baczny i uczciwy obserwator Mistrza z Nazaretu, uznał za oczywiste, że Jezus przyszedł od Boga w sposób wyjątkowy (por. J 3, 1-11). W trakcie rozmowy z Panem dokonało się w nim nowe „narodzenie z Ducha”. To, co usłyszał, nadało sens jego życiu. Stał się odtąd gorliwym wyznawcą. Dzielnie bronił Jezusa przed napastliwością i stronniczością arcykapłanów i faryzeuszy (por. J 7, 50-52), a po śmierci Nauczyciela, wraz z Józefem z Arymatei, oddał Mu ostatnią posługę (por. J 19, 38-42). Według pozabiblijnych podań, Nikodem został wygnany z Jerozolimy, przyjął chrzest i zginął śmiercią męczeńską.  

A my?

Jezus tak bardzo fascynujący Nikodema, winien i nam jawić się jako ktoś, kogo poznaliśmy do tej pory w stopniu jeszcze niewystarczającym. Stąd rodzi się naturalna potrzeba nieustannego powracania do Jezusa, owego przychodzenia, by ciągle prowadzić z Nim ten niezwykły dialog. Ważny jest tzw. „Moment nikodemowy”, czyli świadomie pielęgnowana otwartość umysłu i serca oraz wciąż świeża rzetelność
w poznawaniu Kogoś tak wyjątkowego jak Jezus Chrystus.  

Wspólnota „Nikodem”

Wspólnota działa przy parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu od września 2017 r. Spotkania formacyjne mają miejsce w poniedziałki o godz. 19.00 w domu katechetycznym w sali nr 5, bądź w dolnym kościele.  

Naszym pragnieniem jest właśnie to, by wspólnota „Nikodem” była miejscem, gdzie można przyjść i spotkać Jezusa, zadać Mu pytania, słuchać Jego nauki i przyjąć Dobrą Nowinę zwiastującą, że „tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Chcemy powtarzać słowa Jezusa, że każdy z nas potrzebuje powtórnego narodzenia. Żywimy głęboką nadzieję, że jest i będzie to miejsce wzrostu dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa jako swojego Zbawiciela, ale także miejsce dla tych osób, które wciąż szukają sensu swojego życia i tak jak biblijny Nikodem pytają: Jakżeż można się narodzić będąc dorosłym człowiekiem? (por. J 3, 4). Wszystkich zainteresowanych budowaniem nowej wspólnoty zapraszamy na spotkanie.  

 „Noc Nikodema”

Raz w miesiącu wspólnota gromadzi się i zaprasza na wieczorną adorację Najświętszego Sakramentu. Wieczorna pora to właśnie ten czas, kiedy ludzie po całym dniu i wypełnieniu obowiązków w pracy i domu, mogą znaleźć chwilę na spotkanie z Chrystusem. Jest to adoracja w zupełnej ciszy, bez pieśni i prowadzenia rozważań. Cisza uwalnia od dźwięków świata i skupia na rozmowie z Jezusem. Jest to propozycja dla wszystkich praktykujących, ale i rzadko bywających w kościele, dla poszukujących i zagubionych. Z tego właśnie powodu zawiera elementy, które ułatwiają decyzję pójścia do kościoła, może od lat odkładaną: ciemność, anonimowość, pełną swobodę w dialogu z Bogiem.  

Słowo Ojca Świętego Benedykta XVI

„Długie przebywanie razem w ciszy przed Panem obecnym w swoim sakramencie jest jednym z najbardziej autentycznych doświadczeń naszego bycia Kościołem, które łączy się komplementarnie ze sprawowaniem Eucharystii, wspólnym słuchaniem Słowa Bożego, śpiewaniem, przystępowaniem do stołu Chleba Życia. Aby komunikować się naprawdę z inną osobą, muszę ją znać, umieć przebywać blisko niej w milczeniu, słuchać jej, patrzeć na nią z miłością. Prawdziwa miłość i prawdziwa przyjaźń zawsze żyją tą wymianą spojrzeń, intensywnym milczeniem, wymownym, pełnym szacunku i czci, tak, by spotkanie było przeżywane głęboko, w sposób osobowy, a nie powierzchownie”.


Rozkład spotkań i ich charakter w ciągu jednego miesiąca:

I – Spotkanie ze słowem Bożym (wspólna medytacja) z myślą o przygotowaniu do adoracji (salka nr 5).

II – Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, wystawienie po rozważaniu wprowadzającym,  godz. od 19.30 do 21.00, zaproszenie dla wszystkich (dolny Kościół).

III – Spotkanie formacyjne w oparciu o Zeszyty Formacji Duchowej, wyd. Salwator (salka nr 5).

IV – Eucharystia, z akcentem na zachowanie ciszy w odpowiednich momentach, udział wszystkich w przygotowaniu liturgii: czytania, psalm, echo słowa, modlitwa wiernych, posługa przy ołtarzu,  dla należących do wspólnoty (dolny kościół).