Wielu osobom, od dłuższego czasu, towarzyszyło pragnienie zorganizowania w naszym kościele całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Pragnienie to zostało zrealizowane w 2022 r.. Po konsultacjach stwierdzono, że najlepszym miejscem dla takiej formy modlitwy w ciągu dnia będzie kaplica Bożego Miłosierdzia.

Dzięki zaangażowaniu i ofiarności parafian oraz wielu innych osób udało się odrestaurować i odpowiednio przygotować to miejsce. Kaplica zyskała nowy blask. Co najważniejsze, zakupiono i wmontowano specjalne, przezroczyste tabernakulum, w którym wystawiany jest Najświętszy Sakrament. Adoracja trwa od poniedziałku do soboty, rozpoczyna się o godz. 9.30 (bezpośrednio po Mszy św.) i kończy się przed Mszą wieczorną.

Równolegle z realizacją tej inicjatywy zostało powołane Apostolstwo Eucharystyczne. Jest to dość liczna, ciągle rozwijająca się grupa parafialna, zrzeszająca osoby zjednoczone wokół dzieła adoracji. Przynależność do wspólnoty ma kilka form: obejmuje osoby, które  złożyły pisemną deklarację, zostały wpisane na listę – czyli główny grafik – adorujących, bądź na tzw. listę rezerwowych z racji obowiązków np. zawodowych, podejmują wtedy adorację w miarę możliwości, czasem są proszone o przyjście na modlitwę w ramach zastępstwa. Są też osoby, które bez wypełniania deklaracji czują się częścią wspólnoty, ponieważ często adorują Najświętszy Sakrament oraz biorą udział w spotkaniach i pielgrzymkach Apostolstwa.

Raz w miesiącu ma miejsce spotkanie formacyjne, prowadzone przez księdza opiekuna, przeważnie w auli Jana Pawła II, o czym członkowie i zainteresowani są informowani za pomocą ogłoszeń parafialnych bądź gazetki czy strony internetowej. Przynajmniej dwa razy w roku są organizowane jednodniowe pielgrzymki do miejsc świętych, sanktuariów, ważnych i wartościowych miejsc także w ramach naszej formacji.

Niech słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Ecclesia de Eucharistia”, jeszcze bardziej pobudzą nasze serca do otoczenia tego dzieła i miejsca należytą troską: „Pięknie jest zatrzymać się przy Chrystusie i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pozostałych do włączenia się w tę piękną i wartościową inicjatywę.