Wizyta duszpasterska

Informujemy, że na prośbę wielu parafian kolęda - wizyta duszpasterska - w tym roku odbędzie się w rodzinach, które zadeklarują chęć przyjęcia kapłana w swoich miejscach zamieszkania.

Pomoc żywnościowa

Rozpoczynamy realizację unijnego programu pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym - podprogram 2021.

Synod 2021-2023

Celem obecnego synodu jest pełna wiary i słuchania natchnień bożych refleksja nad naszą wspólną drogą w Kościele. Do osiągnięcia tego celu konieczna jest pewna diagnoza, wysłuchanie i refleksja nad tym co było, co jest i czego oczekujemy, co możemy zmienić, aby nasz lokalny, ale i powszechny Kościół stał się Kościołem żywym, zjednoczonym i działającym w świecie.

Spowiedź

Informujemy, że można już korzystać z posługi sakramentalnej w stałym konfesjonale u księży salezjanów w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 10.30 i od 15.30 do 17.00.

Św. Maksymilian

W 39. rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego, nasza parafia dziękuje za patrona.