Pomoc żywnościowa

Rozpoczynamy realizację unijnego programu pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących - podprogram 2021 PLUS.

Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria o pomocy społecznej, której udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu m. in.:

  • ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • przemocy w rodzinie,
  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

i których dochód nie przekracza:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 1.707,20 zł netto,
  • w rodzinie (na jedną osobę) - 1.320,00 zł netto.

Pomoc żywnościowa udzielana jest tylko na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu (ul. Sobieskiego) mieszkańcom z terenu Parafii św. Maksymiliana - również tym, którzy do tej pory nie korzystali z pomocy w MOPS-ie.

Jeśli Twój dochód nie przekracza podanych kwot skorzystaj z pomocy!!!
 
Przyjmowanie skierowań z MOPS-u na unijną pomoc żywnościową od dnia 28 listopada 2022 r.:

  • w poniedziałki - w godz. od 15.30 do 15.45,
  • w piątki - w godz. od 8.30 do 8.45.

Miejsce składania skierowań: Parafia św. Maksymiliana, Ośrodek św. Jana Pawła II (trzeci segment zabudowań).