Przekazanie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Dzięki staraniom członków Stowarzyszenia Opozycji Niepodległościowej i Represjonowanych w Oświęcimiu w niedzielę, 8 sierpnia, podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną zainstalowane w naszej parafii relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona ludzi pracy. Mszy św. będzie przewodniczył ks. prałat Stanisław Puchała - kapelan „Solidarności”.


W realizację pomysłu sprowadzenia do parafii św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki  zaangażowali się członkowie Stowarzyszenia Opozycji Niepodległościowej i Represjonowanych 1956-1989 w Oświęcimiu  oraz członkowie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „NSZZ Solidarność” w Katowicach.

Dla nas ten kościół jest miejscem szczególnym. Umieszczenie w tej świątyni obok relikwii patrona naszej parafii  św. Maksymiliana Marii Kolbego - zamordowanego bestialsko przez niemieckich zbrodniarzy w czasie II wojny światowej w niemieckim obozie śmierci KL Auschwitz-Birkenau - relikwii  bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego bestialsko przez zbrodniarzy komunistycznych, będzie symbolem zwycięstwa dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, ale też i dowodem, że miłość jako Dar Boży jest silniejsza niż nienawiść i śmierć.

Dzięki relikwiom tych dwóch męczenników reżimów totalitarnych XX wieku – chrześcijańskie przesłanie „zło dobrem zwyciężaj” będzie docierać do szerokiej rzeszy wiernych i  będzie nie tylko pamiętane, ale też stosowane jako zasada w życiu codziennym.

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostały odebrane z  wielkim szacunkiem w dniu 9 grudnia 2019 r. przez delegację złożoną z przedstawicieli  Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i Stowarzyszenia Opozycji Niepodległościowej i Represjonowanych 1956-1989 w Oświęcimiu. Uroczyste przekazanie relikwii nastąpiło w Kurii Metropolitalnej  Archidiecezji Białostockiej podczas Mszy św. koncelebrowanej przez  Kanclerza Kurii, a zarazem Kustosza Relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki -  Księdza dr Andrzeja Kakareko. Relikwie (I stopnia) z krwi  bł. ks. Jerzego Popiełuszki (zainstalowane już w relikwiarzu, który ufundowali  członkowie Stowarzyszenia) z rąk księdza kanclerza  odebrał inspirator tego przedsięwzięcia - Bronisław Skoczek. Ksiądz Kanclerz przekazał również certyfikat uwierzytelniający autentyczność relikwii oraz list formalny z decyzją  o przekazaniu relikwii dodając, iż jest wielce rad, że relikwie Patrona „Solidarności” wędrują do tak szczególnego miasta, jakim jest Oświęcim. Mszę okolicznościową   uświetnił udział pocztu sztandarowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „NSZZ Solidarność” oraz  obecny na tej uroczystości przewodniczący  Zarządu Regionu Podlaskiego „NSZZ Solidarność”- Józef Mozolewski.

Po Mszy św. naszą delegację spotkał zaszczyt uczestniczenia w prywatnej audiencji z Księdzem Kanclerzem Andrzejem Kakareko oraz z  Arcybiskupem Metropolii Białostockiej Tadeuszem Wojdą. Spotkanie przebiegało w niezwykle ciepłej i serdecznej atmosferze. Każdy z nas wraz z Bożym błogosławieństwem otrzymał obrazek z relikwią II stopnia -  z szat  bł. ks. Jerzego.

Bronisław Skoczek


Na zdjęciu: moment przekazywania relikwii. Bronisław Skoczek – przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" odbiera relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki z rąk Księdza Kanclerza.Partnerem uroczystości wprowadzenia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki do Parafii Św. Maksymiliana Marii  Kolbego w Oświęcimiu jest Województwo Małopolskie.