Koronawirus

Wojewoda Małopolski zachęca do współpracy w związku z pandemią personel medyczny i wolontariuszy posiadających uprawnienia medyczne bądź inne, w celu skompletowania zespołu szpitali tymczasowych i placówek najmocniej zaangażowanych w walkę z epidemią.


Apel Wojewody Małopolskiego do wszystkich ludzi dobrej woli!

„Szanowni Państwo! Zachęcamy do współpracy personel medyczny i wolontariuszy posiadających uprawnienia medyczne bądź inne, istotne z punktu widzenia skompletowania zespołu szpitali tymczasowych i placówek najmocniej zaangażowanych w walkę z epidemią. Częścią tego zespołu będą lekarze, pielęgniarki, ratownicy i opiekunowie medyczni, salowe, ale też pracownicy obsługi technicznej i technicy elektroradiologii. Ale potrzebni są też ludzie „dobrej woli” – przedstawiciele służb mundurowych, studenci, harcerze i wolontariusze, którzy mają podstawowe kompetencje w zakresie pomocy medycznej. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i dołączcie do drużyny #SzpitaledlaMalopolski!

Zgłoszenia prosimy przekazywać za pośrednictwem: