Różaniec z Biskupem Romanem

Bp Roman Pindel zachęca wszystkich wiernych, z całymi rodzinami, do udziału w modlitwie różańcowej, która będzie transmitowana od 1 listopada z kurii w Bielsku-Białej.

Transmisja będzie dostępna na profilu facebookowym diecezji bielsko-żywieckiej. Biskup Roman Pindel zachęca wszystkich diecezjan do wspólnej modlitwy o godz. 20.30 w intencji ustania pandemii koronawirusa.

„Warto podejmować wszelkie inicjatywy parafialne, lokalne czy ogólnopolskie, w których modlimy się o najlepiej pojęte dobro naszej Ojczyzny, w różnych naszych potrzebach i o przezwyciężenie epidemii” – podkreślił biskup w swoim Słowie na Uroczystość Wszystkich Świętych.

Transmisja przeprowadzona będzie także na kanale YouTube.