Pielgrzymka do Łagiewnik

Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Łagiewnik potrwają od  25 lutego do 7 kwietnia 2024 r. w wyznaczonych miejscach naszej diecezji. Można zapisywać się za online stronie pielgrzymki: www.faustyna.bielsko.pl. Wierni zapisujący się na pielgrzymkę wypełniają kwestionariusz i wnoszą opłatę na cele organizacji pielgrzymki w wysokości 100 zł. Można dodatkowo zapisać się na powrót autobusem.

Szczegóły dotyczące pielgrzymki dostępne są na plakatach i na stronie internetowej www.faustyna.bielsko.pl

Wierni zapisują się w następujących punktach naszej diecezji:

  • Bielsko-Biała –  parafia Odkupiciela Człowieka – Osiedle Karpackie
  • Bielsko-Biała –  parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Lipnik
  • Żywiec – parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Konkatedra
  • Kęty – parafia Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Podlesie
  • Cieszyn - parafia św. Marii Magdaleny