Opiekunem stowarzyszenia w naszej parafii jest ks. Łukasz Figura. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19.30 w domu katechetycznym w salce nr 5 obok sali św. Józefa.


W parafii

W 2017 r. wznowiliśmy w naszej parafii działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Od samego początku temu  pomysłowi towarzyszyła grupa młodych ludzi chętnych do współpracy, pełnych wiary, zapału i dobrych pomysłów. Dzięki ich optymizmowi udało się sprawnie zebrać grupę i włączyć ją w struktury diecezjalne.

Dla kogo?

KSM zrzesza młodych ludzi pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Jest to najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia mogą zostać osoby pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. Dla młodszych, którzy ukończyli 16 rok życia, również przewidziano możliwość zaangażowania się jako członkowie juniorzy. Kandydatami natomiast mogą zostać już 14-latkowie. Jeżeli któryś z członków zwyczajnych ukończył 30 lat, a był przynajmniej dwa lata w Stowarzyszeniu, może zostać członkiem seniorem.

Formacja

Działalność i funkcjonowanie KSM opiera się na dwóch nurtach: formacyjnym i modlitewnym. Chodzi tutaj o rozwój duchowy i intelektualny z myślą o aktywności zewnętrznej. Z modlitwy i rozwoju wewnętrznego musi wypływać działanie, w przeciwnym bowiem wypadku jest to znak, że coś nie jest w porządku z formacją. Z drugiej strony samo działanie, jeśli jest oderwane od modlitwy i życia duchowego, staje się tylko pustym aktywizmem.

KSM-owicze to ludzie, którzy potrafią nie tylko formować się i modlić, ale również pracować dla dobra bliźnich, a przez to pogłębiać swój rozwój duchowy, intelektualny, moralny oraz kształtować charakter. W taki integralny sposób KSM wprowadza młodych ludzi w dorosłość, pomaga stawać się osobami dojrzałymi z mocnym kręgosłupem moralnym, uczy życia z Bogiem i wspólnotą Kościoła.

Spotkania

Spotykamy się w każdy piątek o godz. 19.30 w domu katechetycznym w salce nr 5 obok sali św. Józefa. Młodzież uczącą się, studiującą i podejmującą już pracę, zapraszamy do zaangażowania i rozwijania parafialnego oddziału KSM.

Słowo zachęty

Warto przypomnieć słowa wielkiego przyjaciela ludzi młodego pokolenia św. Jana Pawła II: „Młodości nie możecie przegrać. Zadbajcie o swoją młodość, przeżywając ją z rówieśnikami i odkrywając prawdziwe wartości, które decydują o szczęśliwym życiu”.