Spotkania odbywają się raz w tygodniu - w środy o godzinie 18.00 w sali na pierwszym piętrze Domu Katechetycznego.


„Im człowiek starszy, tym bardziej tęskni za rodzinnymi stronami, za górami, domem rodzinnym, zwyczajami i obrzędami.”

Ksiądz Prof. J. Tischner w swojej książce „Filozofia po góralsku” napisał, że „górole byli wsędy od zawse”, a do Oświęcimia przybyli z różnych terenów górskich, w większości z nakazami pracy, w latach 50-tych ubiegłego wieku.

Tu dostali pracę, założyli rodziny, wychowali dzieci. Mimo, że dobrze zasymilowali się w mieście, to nigdy nie zapomnieli, gdzie są ich korzenie. Często odwiedzali swoje rodziny i tęsknili. Z tęsknoty tej zrodził się pomysł, aby założyć Zrzeszenie Ludzi z Gór w Oświęcimiu.

Pomysłodawcami i założycielami Zrzeszenia w 1994 r. byli: ks. Stanisław Górny - Proboszcz Parafii i Franciszek Grygiel.

Naszym zadaniem jest kultywowanie tradycji, zwyczajów i obyczajów, ukazywanie piękna stroju, skocznych melodyjnych pieśni i przywiązania do tradycji naszych dziadów i ojców, by ocalić ją od zapomnienia. W Zrzeszeniu działa Zespół Folklorystyczny, który cieszy się sympatią i życzliwością w  środowisku. W ciągu 25 lat działania daliśmy szereg występów charytatywnych umilając śpiewem i humorem czas ludziom chorym, opuszczonym i samotnym (kolędy, pieśni patriotyczne, odwiedziny w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Sióstr Serafitek). Uczestniczymy we wszystkich uroczystościach państwowych na terenie miasta i powiatu (np. 11 Listopada, 3 Maja – pieśni patriotyczne, Dni Miasta, Dni Nad Przemszą w Chełmku, Tydzień Kultury Beskidzkiej, Dożynki w Monowicach). Uczestniczymy również w uroczystościach kościelnych - np. Boże Ciało, kolędowanie, czuwanie przy Grobie w Wielki Piątek, uroczystości fatimskie, Niedziela Palmowa.

Mamy na swoim koncie liczne udziały w przeglądach zespołów ludowych, posiadamy wiele dyplomów i podziękowań. Naszą działalność dokumentujemy prowadząc Kronikę Zrzeszenia. Należy powiedzieć, że w Zrzeszeniu panuje iście rodzinna atmosfera. Spotykamy się raz w tygodniu - w środy o godzinie 18.00 w sali na pierwszym piętrze domu katechetycznego przy kościele św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu.

Tu Zespół ma próby śpiewu. Wszystkich, którym folklor góralski sprawia radość, zapraszamy do zespołu. Dołączcie do ludzi kochających folklor, tradycję i wspólne śpiewanie.

B. K. - Zrzeszenie Ludzi z Gór w Oświęcimiu