Pomoc żywnościowa

Rozpoczynamy realizację unijnego programu pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym - podprogram 2023.

Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria o pomocy społecznej, której udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu m. in.:

  • ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • przemocy w rodzinie,
  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

i których dochód nie przekracza:

  • dla osoby samotnie gospodarującej - 1 823,60 zł netto,
  • w rodzinie (na jedną osobę) - 1 410,00 zł netto.

Pomoc żywnościowa udzielana jest tylko na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Sobieskiego mieszkańcom z terenu Parafii św. Maksymiliana - również tym, którzy do tej pory nie korzystali z pomocy w MOPS-ie.

Jeśli Twój dochód nie przekracza podanych kwot skorzystaj z pomocy!!!

Przyjmowanie skierowań z MOPS-u na unijną pomoc żywnościową podprogram 2023 od dnia 4 grudnia - w poniedziałki, w godz. od 16.15 do 16.30.


Miejsce składania skierowań: Parafia św. Maksymiliana, Ośrodek św. Jana Pawła II (trzeci segment zabudowań).