Kościół pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie modernizacji systemu grzewczego, wykonanie modernizacji systemu wentylacji oraz dostawę i instalację systemu BMS dla wszystkich budynków w systemie "zaprojektuj i wybuduj" do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja czterech budynków należących do Rzymskokatolickiej Parafii św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu wraz z montażem OZE” w ramach Programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Zapytanie ofertowe znajduje się pod linkiem:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/06/2022:

Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego nr 2/06/2022:

Załącznik nr 1B do zapytania ofertowego nr 2/06/2022:

Załącznik nr 1C do zapytania ofertowego nr 2/06/2022:

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/06/2022: