1. S. Mateusza Krystyna Wiecheć,

wstąpiła 1.07.1980 r. do Sióstr Serafitek

2. S. Sara Małgorzata Prochowska,

wstąpiła 25.09.1986 r. do Sióstr Sercanek

3. † S. Joanna Janina Beata Misiak,

wstąpiła w 1987 r. do Małych Sióstr Jezusa

4. S. Goretti Małgorzata Nowak,

wstąpiła 14.08.1987 r. do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej

5. S. Renata Staszewska,

wstąpiła w 1987 r. do Zgromadzenia Sióstr Matki Teresy z Kalkuty

6. S. Małgorzata Pilarska,

wstąpiła 8.06.1990 r. do Córek Maryi Wspomożenia Wiernych,

7. S. Renata Paluch OSA,

wstąpiła w 2004 r. do Sióstr Augustianek