Pielgrzymka na Jasną Górę

Od najbliższego poniedziałku (28 czerwca) rozpoczynają się zapisy na Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy, która tradycyjnie odbędzie się w dniach 7 do 11 sierpnia br. Z uwagi na sytuację pandemiczną organizatorzy nie zapewniają noclegów, dlatego przy zapisach na pielgrzymkę należy podpisać deklarację o zapewnionym przez siebie noclegu oraz o zaznajomieniu się i przestrzeganiu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Koszt pielgrzymki - 100 zł, autobus powrotny - ok. 30 zł. Zapisy do 30 lipca w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Do specjalnie opisanej skarbony pod chórem można składać intencje, w których będą się modlić pielgrzymi. Tam też można składać dobrowolne ofiary na cele organizacyjne pielgrzymki.


ZASADY PIESZEJ PIELGRZYMKI Z OŚWIĘCIMIA DO CZĘSTOCHOWY

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynnym i pokutnym. Pragniemy, by zasługiwała na miano „rekolekcji w drodze". Dlatego każdy pielgrzym powinien uczestniczyć w codziennej Mszy św., Komunii św., rozważaniach modlitewnych, konferencjach itp. Obowiązuje skromny strój (zakryte ramiona, nie szorty). Podczas marszu i na postojach będzie możliwy kontakt z kapłanem. Zaleca się, aby do sakramentu pokuty przystąpić przed pielgrzymką. W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto:

 1. Jest zdrowy i nie przejawia jakichkolwiek objawów chorobowy związanych z SARS-COV2.
 2. Zna zasady i przepisy bezpieczeństwa określone w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-COV2 (Warszawa 19.05.2021 r.) i zobowiązuje się do ich przestrzegania w trakcie pielgrzymki.
 3. Wyraża zgodę na pomiar temperatury.
 4. Zobowiązuje się do zorganizowania sobie we własnym zakresie noclegów oraz zapewnienia sobie wyżywienia na trasie pielgrzymki.
 5. Zobowiązuje się do posiadania ze sobą maseczki zasłaniającej nos i usta, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego.
 6. W razie naruszenia ww. Wytycznych GIS ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.
 7. Podpisał oświadczenie że jest świadom możliwości zarażenia się wirusem SARS-COV2 oraz że nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do organizatorów i uczestników w przypadku zakażenia.
 8. Akceptuje ściśle religijny charakter pielgrzymki.
 9. Pragnie pogłębić swoją chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga.
 10. Zachowa w czasie pielgrzymki wstrzemięźliwość od picia napojów alkoholowych, palenia tytoniu.
 11. Jest fizycznie przygotowany do marszu około 30 km w ciągu dnia.
 12. Dokona zapisu i będzie posiadał identyfikator pielgrzyma.
 13. Będzie przestrzegał zaleceń księży przewodników i służb pielgrzymkowych.

TRASA I PLAN PIELGRZYMKI

I dzień — 7.08.2021 r., ok. 32 km

Oświęcim - Chełmek - Jaworzno Osiedle - Jaworzno Centrum-polana - Jaworzno Szczakowa

Wymarsz: godz. 8.15

Noclegi: ok. 18:30 - Jaworzno Szczakowa

 

II dzień - 8.08.2021 r., ok. 33 km

Jaworzno Szczakowa - Sosnowiec - Gołonóg - Dąbrowa Górnicza Park - Siewierz

Wymarsz: godz. 8.00

Msza św: Gołonóg, godz. 13.30

Noclegi: ok. 17.00 - Ujejsce i ok. 20.15 – Siewierz

 

III dzień - 9.08.2021 r., ok. 20 km

Siewierz - Pińczyce - Mysłów - Koziegłowy

Wymarsz: Ujejsce, godz. 8.30, Siewierz, godz. 10.00

Msza św: Siewierz, godz. 9.00, Ujejsce, godz. 7.30

Nocleg: ok. 18.30 - Koziegłowy

 

IV dzień -10.08.2021 r., ok. 20 km

Koziegłowy - las - Starcza - Hutki - Rększowice

Wymarsz: godz. 9.30

Msza św: Koziegłowy, godz. 8.30

Noclegi: ok. 17.30 - Rększowice (kościół)

 

V dzień - 11.08.2021 r., ok. 16 km

Rększowice - las – Częstochowa - Jasna Góra

Wymarsz: godz. 6.30

W Częstochowie powitanie pielgrzymów ok. godz. 13.00, Msza Św. na Wałach o godz. 13.30. Po Mszy św. możliwość indywidualnej modlitwy i przerwa na posiłek. Wyjazd z Częstochowy o godzinie ustalonej dla poszczególnych grup przez księży przewodników.